Postępowanie upadłościowe i naprawcze

Świadczymy usługi w zakresie wszystkich części postępowania upadłościowego lub naprawczego. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości i reprezentujemy klientów w toku postępowania upadłościowego.

Reprezentujemy i doradzamy naszym klientom w postępowaniach upadłościowych także w zakresie nabywania przedsiębiorstw lub ich składników z uwzględnieniem aspektów wyceny nabywanych aktywów. W tego rodzaju transakcjach przygotowujemy analizy prawne oraz uczestniczymy w procesie negocjacji umów i ich zawarcia z syndykami.

Nasze doradztwo obejmuje zarówno reprezentowanie klientów jako wierzycieli uczestniczących w prowadzonych postępowaniach upadłościowych z możliwością likwidacji majątku, jak również w postępowaniach, których celem jest zawarcie układu z wierzycielami. Nasza obsługa obejmuje również wskazanie naszym klientom ewentualnych ryzyk, które występują lub mogą wystąpić w transakcjach przeprowadzanych z udziałem podmiotów znajdujących się w upadłości lub zagrożonych upadłością.

Podmiotom, które dotknęły finansowe trudności, wskazujemy możliwości restrukturyzacji istniejących długów.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl