Aktualności

Zapraszamy na nasz profil Facebookowy, na którym zamieszczmy interesujące posty z zakresu dziedzin prawa, na których się znamy: https://tiny.pl/tcbvm 

W dniu 12 lipca 2019 roku wchodzi w życie ustawa o dokumentach publicznych. Istotnym jej novum jest wprowadzony art. 58 tejże ustawy zakaz m.in. wytwarzania replik dokumentów publicznych pod rygorem grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Zakazem tym objęte są również dowody osobiste jako jeden z...

Weszła w życie nowelizacja Ksh, zgodnie z którą zgromadzenia wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością może odbycwać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej czyli przez Internet. Zgodnie z nowymi przepisami umowa spółki m.in. może dopuszczać taki tryb odbywania sie zgromadzeń przy czym transmisja z...

Zmiany w prawie pracy 7 września 2019 W dniu 7 września 2019 roku wejdą w życie zmiany Kodeksu pracy i związane z nimi zmiany m.in. dotyczące Kodeksu postępowania cywilnego. Ogólnie celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracownikom realizację przysługujących im uprawnień pracowniczych oraz wzmocnienie...