Odpowiedzialność członków zarządu i likwidatorów

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności członków zarządu i likwidatorów. Prowadzimy procesy z art. 299 Kodeksu spółek handlowych dotyczącego odpowiedzialności członków zarządu i likwidatorów za bezskuteczną egzekucję przeciwko spółce oraz postępowania w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk w organach spółek. Wspomagamy również członków zarządu w postępowaniach prowadzonych przez organy państwowe po przeniesieniu na członków organów odpowiedzialności z tytułu należności podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Zdajemy sobie sprawę z zapaści ekonomicznej w wielu branżach w Polsce na tle kryzysu światowego. Ponieważ uważamy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, na bieżąco doradzamy zarządom i likwidatorom w kwestiach prawnych związanych z niewypłacalnością ich podmiotów gospodarczych, tak, aby nie narażać ich na odpowiedzialność z tego tytułu (kliknij tutaj).

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl