Restrukturyzacja i likwidacja podmiotów gospodarczych

W dobie kryzysu gospodarczego istotnym aspektem usług prawnych świadczonych przez Kancelarię stały się kwestie związane z restrukturyzacją zadłużonych podmiotów (kliknij też tutaj) jak i ich likwidacją.

Przygotowujemy indywidualny plan likwidacji krok po kroku dla danego podmiotu gospodarczego, uwzględniający szczególne aspekty działalności przedsiębiorcy, jak też, co coraz częściej ma miejsce, obciążenia podmiotu długami. Przeprowadzamy likwidację nie tylko od strony wymogów korporacyjnych, księgowych, podatkowych i ZUS-owskich, ale także, od strony organizacyjno – operacyjnej, wspomagając proces zakończenia bieżących interesów, ściągania wierzytelności oraz rozwiązania kwestii pracowniczych. Zapewniamy bieżącą współpracę notariusza i licencjonowanego doradcy podatkowego. Zapewniamy także pomoc podmiotów wyspecjalizowanych w likwidacji archiwów zakładowych oraz przechowywaniu dokumentacji likwidowanych podmiotów.

Prowadzimy obsługę prawną odnośnie procesów sądowych likwidowanych spółek, jak też doradztwo prawne odnośnie odpowiedzialności osobistej członków zarządu i likwidatorów (kliknij tutaj).

W szczególnych przypadkach Kancelaria wspomaga przedsiębiorców w zakresie pełnienia funkcji likwidatora.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl