Usługi prawne dla naukowców i instytutów naukowych

Kancelaria świadczy usługi prawne z dziedziny komercjalizacji wyników badań naukowych. Obsługujemy zarówno instytuty, naukowców, jak też spółki zajmujące się komercyjnym wykorzystaniem rezultatów badań naukowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy na przeprowadzenie badań naukowych na zamówienie przedsiębiorcy, licencyjne czy też dotyczące zbywania praw własności przemysłowej.

Nasi prawnicy specjalizują się w zagadnieniach IP, własności przemysłowej, ustawie o instytutach naukowych i kwestiach związanych z szeregiem aktów wykonawczych w tym zakresie.

Marek N. Zdanowicz, radca prawny, wspólnik
Kontakt: marek@zdanowiczlegal.pl

Aleksandra Dalecka, of councel
Kontakt: adalecka@zdanowiczlegal.pl