Umowy i kontrakty

Kancelaria przygotowuje projekty umów z zakresu wybranej przez klienta dziedziny i uczestniczy w ich procesie negocjacyjnym, aż do ich zawarcia. W razie konieczności, zapewniamy obsługę notarialną i podatkową przy zawieraniu danej umowy. Przygotowujemy także opinie prawne odnośnie poszczególnych postanowień umownych, a także wskazujemy, jakie są prawne sposoby rozwiązania umowy.

Przykładowo Kancelaria wielokrotnie zajmowała się umowami najmu powierzchni komercyjnych, w tym w centrach handlowych, hotelach, kontraktami menadżerskimi, umowami franczyzowymi, dostawy, kontraktami nabywania nieruchomości, umowami o przeprowadzanie badań klinicznych, umowami z zakresu praw autorskich (kliknij tu, tu i tu).

Naszą dewizą jest, by przygotowywana umowa była zwięzła, precyzyjna i jak najlepiej oddawała wolę stron, tak aby w przyszłości była konsekwentnie przez strony realizowana.

Przygotowujemy umowy w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Nasze ostatnie duże projekty na tym polu obejmują m.in.:

1) negocjowanie i przygotowanie umów na nabycie szeregu linii technologicznych z Austrii do Polski, a także z Holandii do Polski, celem ich dalszej odsprzedaży poza terytorium Unii Europejskiej;
2) negocjowanie i przygotowanie postanowień umownych na zbycie nieruchomości zabudowanej zasiedloną kamienicą w Warszawie;
3) przygotowanie wzorcowej umowy franczyzy dla sieci kawiarni na terenie całego kraju wraz z manualem franczyzowym;
4) przygotowanie umowy nabycia wierzytelności kredytowej z szeregiem zabezpieczeń w celach inwestycyjnych;
5) przygotowanie umowy powierniczej celem zainwestowania w spółkę z zakresu nowych technologii;
6) doradztwo, w tym w zakresie negocjacji warunków oraz przygotowania dokumentacji umownej dla inwestycji kapitałowej w spółkę z branży ubezpieczeniowej;
7) przygotowanie oraz negocjacje umów najmu powierzchni handlowej na zlecenie podmiotu prowadzącego centrum handlowe;
8) przygotowanie oraz negocjacje umów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych dla polskich i międzynarodowych koncernów energetycznych.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl