Weszła w życie nowelizacja Ksh, zgodnie z którą zgromadzenia wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością może odbycwać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej czyli przez Internet. Zgodnie z nowymi przepisami umowa spółki m.in. może dopuszczać taki tryb odbywania sie zgromadzeń przy czym transmisja z obrad musi się odbywać w czasie rzeczywistym, musi być zapewniona dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, a także wykonywanie prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników. Lista wspólników z takiego zgromadzenia nie musi być podpisywana przez wspólników.