Odszkodowania i zadośćuczynienia

Dział procesowy (kliknij tutaj) naszej Kancelarii prowadzi sprawy o odszkodowania. Obejmują one zarówno fazę przygotowawczą do procesu – staranne zebranie i selekcję materiału dowodowego, negocjacje przesądowe, wezwania do zapłaty, jak i reprezentację Klienta przed sądami lub organami administracyjnymi.

Mamy doświadczenie w wielu rodzajach spraw o odszkodowania. Przykładowo możemy wskazać na następujące rodzaje spraw:

1) odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała, utraty zdrowia;
2) odszkodowania od biur podróży;
3) odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych;
4) odszkodowania z tytułu działań administracji – np. wywłaszczenia (kliknij tutaj), błędne decyzje administracyjne;
5) odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości warszawskich utraconych w drodze tzw. Dekretu warszawskiego (kliknij tutaj);
6) zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Ponieważ zajmujemy się także obroną przed takimi roszczeniami, nasze spojrzenie na sprawę jest wszechstronne i dokładne. Dokonujemy pełnej weryfikacji stanu faktycznego, w tym ustalamy wszystkie podmioty zaangażowane organizacyjnie w sprawę, celem wskazania jakie istnieją prawne możliwości przypisania lub wykluczenia zakresu i rodzaju odpowiedzialności. Podejmujemy sądową polemikę z podstawą odpowiedzialności oraz wysokością żądań poprzez dokonywanie pełnej analizy postępowania dowodowego, w tym opinii biegłych.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl