Prawo podatkowe

Przygotowujemy analizy i opinie dotyczące optymalnego modelu podatkowego dla transakcji łączeń i przekształceń kapitałowych z udziałem naszych klientów. Zapewniamy także doradztwo podatkowe w bieżących sprawach z życia gospodarczego i prywatnego naszych klientów. Przeprowadzamy też badania podatkowe due diligence naszych klientów.

Reprezentujemy naszych klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i organami podatkowymi w sporach z zakresu prawa podatkowego.

Marek Zdanowicz, radca prawny, wspólnik
Kontak: marek@zdanowiczlegal.pl

Mikołaj Przywara, doradca podatkowy, of councel
Kontakt: tax@zdanowiczlegal.pl