Prawo podatkowe

Przygotowujemy analizy i opinie dotyczące optymalnego modelu podatkowego dla transakcji łączeń i przekształceń kapitałowych z udziałem naszych klientów. Zapewniamy także doradztwo podatkowe w bieżących sprawach z życia gospodarczego i prywatnego naszych klientów. Przeprowadzamy też badania podatkowe due diligence naszych klientów.

Reprezentujemy naszych klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i organami podatkowymi w sporach z zakresu prawa podatkowego.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl