Obsługa korporacyjna (prawo spółek i transakcje handlowe)

Świadczymy usługi zarówno w zakresie zakładania spółek, jak również ich łączeń, podziałów i przekształcania w inną formę organizacyjno-prawną, podwyższania kapitału akcyjnego, przymusowego wykupu akcji i ich umarzania. Doradzamy klientom w procesie negocjowania umów typu joint-venture.

Prowadzimy bieżącą obsługę korporacyjną naszych klientów. W tym zakresie przygotowujemy i negocjujemy projekty umów i statutów spółek, umów inwestycyjnych, umów handlowych, uchwały organów spółek. Doradzamy również w procesie uzyskiwania zgód i zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przygotowujemy kompleksowe analizy na temat stanu prawnego spółek prawa handlowego i ryzyk związanych z inwestycją w dany podmiot (kliknij tutaj).

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w postępowaniach rejestrowych.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl