Prawo pracy

Świadczymy kompleksowe usługi zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

Przygotowujemy projekty umów o pracę, kontraktów menadżerskich i innych umów, na podstawie których ma być świadczona praca, ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów podatkowych.

Opracowujemy dla naszych klientów projekty dokumentacji pracowniczej oraz wewnętrznych regulacji w zakresie stosunków pracy, m.in. regulaminy pracy i regulaminy wynagradzania. Doradzamy również w przeprowadzanych przez naszych klientów programach zwolnień grupowych i indywidualnych, opcji menadżerskich i akcjonariatu pracowniczego.

Negocjujemy projekty pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy oraz porozumień zbiorowych.

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych we wszelkich aspektach związanych z prawem pracy, w szczególności w sprawach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, ale także w sprawach związanych z dyskryminacją i mobbingiem.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl