Developerzy, firmy budowlane

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę spraw developerskich, począwszy od nabycia nieruchomości na cele budowlane (przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, negocjacje warunków nabycia, przygotowywanie i weryfikację umów nabycia działek), pozyskania finansowania (doradztwo prawne w zakresie umów pożyczek, kredytów, bankowych rachunków powierniczych, innych źródeł finansowania jak np. emisja obligacji własnych, ustanawiania zabezpieczeń), poprzez uzyskiwanie pozwoleń administracyjnych, opinii i uzgodnień, kwestie związane z procesem budowlanym i umowami z wykonawcami i dostawcami, obsługę sprzedaży lokali (umowy rezerwacyjne, przedwstępne i ostateczne) oraz w zakresie spraw sądowych z tytułu rękojmi czy gwarancji za sprzedany lokal czy też sprawy z udziałem wykonawców, itp.

Naszymi klientami są polscy i zagraniczni developerzy, rozumiemy więc specyfikę branży i związane z tym kwestie prawne.

Na bieżąco śledzimy rejestr klauzul niedozwolonych w umowach, celem wyeliminowania potencjalnych ryzyk dla naszych klientów.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl