Prawo antymonopolowe i konkurencji

Prowadzimy sprawy z zakresu koncentracji przedsiębiorców, praktyk ograniczających konkurencję oraz nadużycia pozycji dominującej na rynku.

Przygotowujemy zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o planowanych koncentracjach oraz reprezentujemy naszych klientów przed UOKiK i sądami powszechnymi w tych sprawach.

Na bieżąco doradzamy również naszym klientom w sprawach dotyczących ochrony konkurencji oraz kontaktów z ich klientami – konsumentami.

W prowadzonych procesach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi, reprezentujemy naszych klientów w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji pod kątem podejmowania obrony przed zarzutami dotyczącymi stosowania praktyk ograniczających konkurencję, szczególnie przez sieci handlowe.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl