Dodatkowe usługi dla spółek

Oprócz standardowej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, możemy świadczyć także dla Państwa następujące usługi:

1) reprezentowanie na zgromadzeniach wspólników, zgromadzeniach akcjonariuszy;
2) wykonywanie funkcji członka rad nadzorczych, w szczególnych wypadkach także stanowisk likwidatora, członka zarządu czy prokurenta;
3) zakładanie i sprzedaż gotowych niezadłużonych spółek tzw. półkowych (shelf companies);
4) świadczenie usługi tzw. biura wirtualnego – udostępnianie adresu i podstawowej obsługi sekretarskiej i pocztowej;
5) dostęp do usługi księgowej.

Świadczymy także inne usługi tego typu indywidualnie ustalane z Klientami.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl