Nieruchomości:

Komentarz do ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Wydawnictwa LexisNexis
Kancelria dla portalu Infor: Plusy i minusy hipoteki odwróconej dla właściciela i osoby bliskiej
Kancelaria dla portalu Infor: Darowizna z nieruchomości a roszczenia alimentacyjne darczyńcy względem obdarowanego
Kancelaria dla Reczpospolitej: O zabudowe działki rekreacyjnej i stosunkach wodnych
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Kredyt hipoteczny a rozwód i podział majątku
Kancelria dla Reczpospolitej: O skutkach budowy bez pozwolenia (pod starym stanem prawnym)
Kancelaria dla Rzeczpospolitej:O sposobach przekazywania nieruchomości przez osoby starsze
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Odrolnienie
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak nie wpaść w pułapkę umowy przedwstępnej?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Kiedy będziesz dłużnikiem banku developera?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Służebność przesyłu czyli słupy i kable na działce
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Zakup mieszkania z lokatorem
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sposób na nierzetelnego najemcę
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak wypowiedzieć umowę najmu
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak przygotować się od strony prawnej do sprzedaży nieruchomosci?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak głosować we wspólnotach mieszkaniowych?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sposób na konfliktowego współwłaścicela
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Do czego ma prawo bank kredytujący mieszkanie
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Rękojmia za wady mieszkania
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Nie zawsze skorzystasz z rękojmi
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sąsiad nie powinien cię stresować
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Koszty za pomieszczenia wspólne i opłaty za media
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Mieszkanie z wadą - reklamacje
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: O planowanych zmianach w prawie (archiwalne)
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Kontrola nad zarządcą nieruchomości
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: O umowie przedwstępnej
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Negocjowanie umów z developerem
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sprzedaż podarowanego mieszkania
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Zakres obowiązków najemcy
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Wady budynku a roszczenia względem jego wykonawcy
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Gdy sąsiad nie szanuje ciszy nocnej
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Odszkodowanie za zalanie
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Mieszkanie dla małoletniego
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Nie zawieraj transakcji w ciemno
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Uprawnienia członków spółdzielni
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak z garażu zrobić mieszkanie
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Dziedziczenie współwłasności
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Hałasy w mieszkaniu nad sklepem
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Prawo wieczystego użytkowania
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Na wspólnej działce
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sposób na uciążliwego sąiada
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Gdy właściciel nie wywiazuje się z obowiazków wobec lokatora
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste

 

Zastrzeżenie:

Publikacje zawierają stan prawny aktualny na dzień ich publikacji. Kancelaria nie udziela w ten sposób porad prawnych, gdyż stan prawny mógł ulec zmianie od ich opublikowania. W indywidulanej sprawie prosimy o kontakt z Kancelarią.