Obrót nieruchomościami

Doradzamy naszym klientom we wszystkich aspektach obrotu nieruchomościami.

Prowadzimy obsługę projektów deweloperskich (kliknij tutaj) oraz inwestycji naszych klientów na rynku hotelarskim (kliknij tutaj). Przygotowujemy kompleksowe analizy stanu prawnego nieruchomości i ryzyk związanych z ich nabyciem (kliknij tutaj). Wspieramy naszych klientów w procesie negocjowania umów zakupu nieruchomości i uzyskiwania związanych z ich nabyciem zezwoleń.

Nasze doradztwo obejmuje także przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu klientów przetargów na zbycie nieruchomości. W tym zakresie przygotowujemy regulaminy sprzedaży nieruchomości, uczestniczymy w posiedzenia komisji przetargowych, na których dokonywany jest wybór ofert, przygotowujemy umowy sprzedaży i zapewniamy obsługę notarialną.

Z uwagi na fakt, iż jedną ze specjalizacji Kancelarii pozostaje prawo budowlane, nasze doradztwo obejmuje także przeprowadzanie w imieniu naszych klientów transakcji nabywania nieruchomości pod inwestycję budowlaną. Dotyczy to zarówno zakupu nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, jak również od Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych. W tym aspekcie badamy tytuły własności do nieruchomości, dokonujemy analizy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub też uczestniczymy w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Uczestniczymy także w procesach odzyskiwania przez byłych właścicieli nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II-ej Wojnie Światowej (kliknij tutaj).

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl