IMG_5466-2

Paulina Adamczyk, adwokat


Paulina Adamczyk, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia z wyróżnieniem, przygotowała pracę magisterską w katedrze prawa karnego z tematyki prawa i postępowania z nieletnimi. Odbyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa procesowego, w tym przed sądami arbitrażowymi, zajmuje się prowadzeniem oraz nadzorowaniem procesów sądowych oraz postepowań egzekucyjnych. Prowadzi sprawy cywilne, w tym gospodarcze, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa lokalowego. Zajmuje się postępowaniami administracyjnymi, w tym postępowaniami z zakresu gruntów warszawskich i rozgraniczania nieruchomości na etapie administracyjnym i sądowym.

Posiada doświadczenie w zakresie prawa korporacyjnego, w tym postępowań likwidacyjnych oraz w zakresie działania fundacji i stowarzyszeń.

Ukończyła kurs Good Clinical Practice, przy Ashford and St. Peter's Hospitals, organizowany we współpracy z Royal Holloway University of London, zakończony egzaminem i uzyskanym certyfikatem oraz uczestniczyła ostatnio m.in. w szkoleniu „Postępowanie egzekucyjne po zmianach” prowadzonym przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Publikuje jako ekspert Kancelarii na portalu Infor.pl (kliknij tutaj).

Ostatnie projekty:

1) zakładanie fundacji, w tym prowadzących działalność gospodarczą, realizacja projektów fundacji w zakresie prawa autorskiego oraz oświatowego;
2) podejmowanie działań w zakresie analizy kredytów konsumenckich pod kątem komasacji zadłużenia oraz ochrony praw konsumentów instytucji bankowych;
3) stała obsługa w zakresie procesowym i egzekucyjnym sklepów wielkopowierzchniowych;
4) obsługa kompleksowa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa pracy, w tym postępowań sądowych oraz bieżącego doradztwa prawnego.

 

e-mail: padamczyk@zdanowiczlegal.pl
telefon: (+ 48 22) 525 84 44