Tomasz Klukowski, adwokat, of councel

Tomasz Klukowski jest adwokatem. Prowadzi skomplikowane postępowania karne, w tym również w zakresie spraw karnych gospodarczych.

Od 1995 roku Tomasz Klukowski był asesorem sądowym, następnie objął stanowisko sędziego w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. W 2001 został przewodniczącym Wydziału Karnego. W 2003 został dopuszczony do zawodu adwokata i wpisany na listę adwokatów Warszawskiej Rady Adwokackiej. Współpracuje z naszą Kancelarią od 2004 roku.