Wspólnoty mieszkaniowe, sprawy lokalowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych.

Prawo lokatorskie jest przedmiotem doradztwa prawnego Kancelarii zarówno na etapie sądowym, jak również na etapie przesądowym.

Obsługa wspólnot dotyczy także kwestii regulowania zasad postępowania tego typu podmiotów w obrocie prawnym, ich relacji z podmiotami trzecimi, jak również zasad ich zarządzania.

Prowadzone są przez prawników Kancelarii spory sądowe w zakresie zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych, zarówno po stronie skarżących, jak również pozwanych. Doświadczenie z obydwu stron procesu pozwala na skuteczną ochronę interesów praw klientów w każdej konfiguracji procesowej.

W toku doradztwa bieżącego Kancelaria zajmuje się pomocą w przygotowaniu pism w zakresie działania wspólnot w relacjach z jej członkami oraz podmiotami trzecimi. Prowadzona jest również obsługa prawna zebrań wspólnot mieszkaniowych.

W przedmiocie działalności Kancelarii znajduje się również reprezentacja i doradztwo w stosunkach ze spółdzielniami mieszkaniowymi, jak również jednostkami samorządowymi zajmującymi się polityką mieszkaniową.

Kancelaria prowadzi sprawy o eksmisję na etapie sądowym i egzekucyjnym.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl