Wywłaszczenia

Zajmujemy się problematyką wywłaszczeniową, w tym wywłaszczeniem pod drogi publiczne.

Chaos prawny, zmieniające się ustawy i rozporządzenia, regulujące kwestię wywłaszczeń pod drogi, powoduje, że osoba, który utraciła własność nieruchomości, czuje się zagubiona i sama nie jest w stanie skutecznie obronić się przed Skarbem Państwa.

Analizujemy stan prawny, ustalamy skuteczność wywłaszczenia i walczymy o słuszne odszkodowania lub o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, reprezentując klientów w postępowaniach przed starostą oraz wojewodą, a także w razie potrzeby przed sądami administracyjnymi. Posiadamy również doświadczenie w sprawach toczących się przed samorządowym kolegium odwoławczym w przypadku dokonania wywłaszczenia z naruszeniem prawa.

kontakt: office@zdanowiczlegal.pl