Nieruchomości:

Kancelria dla portalu Infor: Plusy i minusy hipoteki odwróconej dla właściciela i osoby bliskiej
Kancelaria dla Reczpospolitej: O zabudowe działki rekreacyjnej i stosunkach wodnych
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Kredyt hipoteczny a rozwód i podział majątku
Kancelria dla Reczpospolitej: O skutkach budowy bez pozwolenia (pod starym stanem prawnym)
Kancelaria dla Rzeczpospolitej:O sposobach przekazywania nieruchomości przez osoby starsze
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Odrolnienie
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak nie wpaść w pułapkę umowy przedwstępnej?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Kiedy będziesz dłużnikiem banku developera?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Służebność przesyłu czyli słupy i kable na działce
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Zakup mieszkania z lokatorem
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sposób na nierzetelnego najemcę
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak wypowiedzieć umowę najmu
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak przygotować się od strony prawnej do sprzedaży nieruchomosci?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak głosować we wspólnotach mieszkaniowych?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sposób na konfliktowego współwłaścicela
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Do czego ma prawo bank kredytujący mieszkanie
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Rękojmia za wady mieszkania
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Nie zawsze skorzystasz z rękojmi
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sąsiad nie powinien cię stresować
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Koszty za pomieszczenia wspólne i opłaty za media
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Mieszkanie z wadą - reklamacje
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: O planowanych zmianach w prawie (archiwalne)
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Kontrola nad zarządcą nieruchomości
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: O umowie przedwstępnej
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Negocjowanie umów z developerem
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sprzedaż podarowanego mieszkania
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Zakres obowiązków najemcy
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Wady budynku a roszczenia względem jego wykonawcy
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Gdy sąsiad nie szanuje ciszy nocnej
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Odszkodowanie za zalanie
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Mieszkanie dla małoletniego
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Nie zawieraj transakcji w ciemno
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Uprawnienia członków spółdzielni
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak z garażu zrobić mieszkanie
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Dziedziczenie współwłasności
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Hałasy w mieszkaniu nad sklepem
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Prawo wieczystego użytkowania
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Na wspólnej działce
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sposób na uciążliwego sąiada
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Gdy właściciel nie wywiazuje się z obowiazków wobec lokatora
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste

Sprawy rodzinne i spadkowe:

Kancelaria dla portalu Infor: O przyjęciu spadku wprost
Kancelaria dla portalu Infor: Egzekucja z rachunku wspólnego małżonków
Kancelaria dla portalu Infor: Kto może odebrać dziecko ze szkoły
Kancelaria dla portalu Infor: Czy małoletni dziedziczy długi?
Kancelaria dla portalu Infor: Jakie argumenty podnieść na sprawie rozwodowej
Kancelaria dla portalu Infor: Opinia psychologiczna dla rodziny zastępczej
Kancelaria dla poratlu Infor: Wady i zalety naprzemiennej opieki nad dzieckiem
Kancelaria dla portalu Infor: Paszport dla dziecka bez zgody drugiego rodzica
Kancelaria dla portalu Infor: Karta dużej rodziny
Kancelaria dla portalu Infor: Rozwód z hazardzistą
Kancelaria dla portalu Infor: Pozew o rozwód małżeństwa bezdzietnego
Kancelaria dla portalu Infor: Czy można zapobiec trwonieniu majątku przez osoby bliskie
Kancelaria dla portalu Infor: Opieka prawna dla osoby ubezwłasnowolnionej
Kancelria dla portalu Infor: Plusy i minusy hipoteki odwróconej dla właściciela i osoby bliskiej
Kancelaria dla portalu Infor: Umowa dożywocia a spadkobranie
Kancelaria dla portalu Infor: Prawne problemy starzenia się społeczeństwa
Kancelaria dla portalu Infor: Umowa dożywocia jako zabezpieczenie na starość
Kancelaria dla portalu Infor: Pełnomocnictwo bankowe od dziadka
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Kredyt hipoteczny a rozwód i podział majątku
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: O sposobach przekazywania nieruchomości przez osoby starsze
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Dziedziczenie współwłasności

Sprawy konsumenckie:

Kancelaria dla portalu Infor: O odszkodowaniu za overbooking

Umowy:

Kancelaria dla portalu Infor: Obowiązki po rozwiązaniu umowy najmu
Kancelaria dla portalu Infor: Najemca a podatek śmieciowy
Kancelaria dla portalu Infor: Ocena stanu technicznego mieszkania przed zawiązaniem najmu
Kancelaria dla portalu Infor: Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za długi zbywcy
Kancelaria dla portalu Infor: Umowa dożywocia a spadkobranie
Kancelaria dla portalu Infor: Umowa dożywocia jako zabezpieczenie na starość
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak nie wpaść w pułapkę umowy przedwstępnej?
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Sposób na nierzetelnego najemcę
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Jak wypowiedzieć umowę najmu

Postępowanie cywilne i egzekucyjne:

Kancelaria dla portalu Infor: Egzekucja z rachunku wspólnego małżonków

Prawo pracy:

Kancelaria dla portalu Infor: Odebranie dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
Kancelaria dla portalu Infor: Dieta za delegacje zagraniczne
Kancelaria dla portalu Infor: O urlopie wypoczynkowym
Kancelaria dla portalu Infor: O zwolnieniu z pracy aplikanta radcowskiego na zajęcia
Kancelaria dla portalu Infor: Wypowiedzenie umowy o pracę mailem lub listem poleconym
Kancelaria dla portalu Infor: Warunki ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych

Długi i niewypłacalność:

Kancelaria dla portalu Infor: Egzekucja z rachunku wspólnego małżonkówKancelaria dla portalu Infor: Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za długi zbywcy

Prawo administracyjne:

Kancelaria dla portalu Infor: Budowa domu jednorodzinnego na podtsawie samego zgłoszenia

Sprawy karne:

Kancelaria dla portalu Infor: Koszty obrony z urzędu
Kancelaria dla portalu Infor: Stalking jako przestępstwo

Prawo bankowe:

Kancelaria dla portalu Infor: Pełnomocnictwo bankowe od dziadka
Kancelaria dla Rzeczpospolitej: Do czego ma prawo bank kredytujący mieszkanie

Prawo budowlane:

Kancelria dla Reczpospolitej: O skutkach budowy bez pozwolenia (pod starym stanem prawnym)
Kancelaria dla Reczpospolitej: O zabudowe działki rekreacyjnej i stosunkach wodnych

Zastrzeżenie:

Publikacje zawierają stan prawny aktualny na dzień ich publikacji. Kancelaria nie udziela w ten sposób porad prawnych, gdyż stan prawny mógł ulec zmianie od ich opublikowania. W indywidulanej sprawie prosimy o kontakt z Kancelarią.